Blomsterodlingens vänner » Blomsterodlingens vänners hemsida och blogg

Masthead header

BOVPLANTORNA 2018


Varje år dras en mängd småplantor upp åt BOVarna som alla medlemmar har rätt att beställa. Listan är sammanställd så att det skall vara en trevlig blandning olika slags perenner, lite bienner och också populära annueller. Vi försöker se till att det finns växter för olika växtplatser och i olika färger. Populära favoriter såsom Cosmos, Meconopsis och Primula brukar vi ha med alla år.

Plantorna kostar i år 1,50 €/st, reservera med kontanter när ni åker och hämtar plantorna. 100% groning och odling kan man ju inte räkna med, men en väldigt stor procent av plantorna brukar lyckas.

Kan ni inte hämta plantorna, så be en vän lösa ut dem. Avhämtning är från Perenna Björkvall 6.6. 2018 kl 17-19, Halmkärvsvägen 4, Helsingfors. Inga plantor skickas någonstans och de är avsedda för privat bruk.

1. Beställning med blanketten nedan senast den 4.2. 2018 
2. Om det inte lyckas klipp ut eller skanna BOV-bladets blankett och skicka den åt Andrea Åberg, skriv antal plantor i marginalen. Adress i BOV-bladet.

De är alltid möjligt att framställa önskemål om vadför plantor man skulle vara intresserad av följande år. Är de sådana att de kan förväntas gro och nå en hanterbar storlek, tas de ganska säkert med på listan. Önskemål kan skickas till blomsterodlingensvanner (at) gmail.com

BESTÄLLNINGSTIDEN ÄR FÖRBI. Formuläret får bara användas ifall det varit tekniska svårigheter tidigare.

BOV-plantor 2018

BOV-plantornas beställning 2018
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • Price: 1,50 € Quantity:
 • 0,00 €

Din e-post kommer aldrig att visas eller delas. Obligatoriska fält är markerade *

*

*

*

L ä n k a r